Biro Penerbitan Baruga

Biro Penerbitan Baruga

Biro Baruga merupakan wadah bagi warga Kosmik yang memiliki minat dan bakat dibidang kepenulisan dan penerbitan serta bertanggug jawab penuh terhadap penerbitan majalah Baruga, Buletin, dan Acta Diurna. Biro ini juga rutin mengadakan kelas dan pelatihan seputar jurnalistik dan kepenulisan.