Communication Study Club

Communication Study Club

Communication Study Club (CSC) bertanggung jawab melakukan kajian secara berkesinambungan, terkhusus mengenai ilmu komunikasi dan mengelolah Mini Library serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kajian eksternal.